Klik hier voor het actuele beleidsplan

Klik hiervoor het jaarrapport van 2016

Klik hier voor het jaarrapport van 2017

Klik hier voor het jaarrapport van 2018

Klik hier voor het jaarrapport van 2019

Klik hier voor het jaarrapport van 2020

Het generen van financiën is een randvoorwaarde voor Stichting D0k16 om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Het is echter geenszins het doel van de organisatie.
Het bestuur en de medewerkers van de stichting kunnen vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting, maar ontvangen geen financiële beloning voor hun hun tijd en/of inzet.

RSIN nummer: 8565.93.369