D0k16 richt zich op het ondersteunen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-16 jaar, die negatieve gevolgen ondervinden van de financiële zorgen van hun ouders. Ook zijn wij er voor zwangere vrouwen die financieel onvoldoende in staat zijn om een baby-uitzet te verzamelen.

Hierbij maken wij geen gebruik van een strikte inkomensgrens, maar willen we hulpverleners die het kind kennen betrekken bij de aanmelding. Op die manier kunnen ook kinderen van ouders die moeite hebben met de omgang met geld, of kinderen van wie de ouders net boven de inkomstengrens zitten, in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit D0k16.
Een hulpverlener kan bijvoorbeeld een leerkracht, verloskundige of kraamhulp, medewerker van Sociale Zaken of een wijkteam, een bewindvoerder, maatschappelijk werker of medewerker van een kerkgenootschap zijn.

Om te zorgen dat de aangeboden hulp daadwerkelijk bij het kind terecht komt verstrekken wij alleen goederen die geschikt zijn voor kinderen en jongeren of die expliciet bedoeld zijn voor de opvoeding van kinderen.
We bieden geen kleding, financiele ondersteuning, (grote) meubelen of producten die niet bedoeld zijn voor kinderen/jongeren.

Aanmelden

Ieder kind/jongere die aan de omschrijving voldoet kan bij D0k16 worden aangemeld door het aanmeldformulier te downloaden en ondertekend terug te sturen. Een kind kan op twee manieren worden aangemeld:

  • Ouders kunnen een kind (al hun kinderen) zelf aanmelden. Hiervoor kunnen zij het aanmeldformulier downloaden van de website
    Een deel van dit aanmeldformulier wordt ingevuld door de ouders zelf, een ander deel wordt ingevuld door een hulpverlener die bekend is met het kind/de kinderen.
    Nadat we het formulier terug hebben ontvangen zullen we mogelijk contact opnemen bij de hulpverlener ter controle. Wanneer dit is goedgekeurd zal het kind in ons bestand worden opgenomen.

  • Hulpverleners kunnen een kind/jongere rechtstreeks aanmelden door het aanmeldformulier voor hulpverleners in te vullen.
    We vragen u wel om de ouders op de hoogte te stellen van de aanmelding bij Dok16.
    Nadat wij deze aanmelding hebben ontvangen zullen wij contact opnemen met de ouders over de voortgang van de aanmelding.