Bestuur en financiën

Bestuur

Het bestuur van D0k16 bestaat uit:

  • Marije Leeverink, Voorzitter
  • Lena Minnema, Secretaris
  • Anja van der Schoot, Penningmeester
Er is plek voor nieuwe mensen binnen het bestuur.
Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om actuele zaken te bespreken.

Beleid

Het generen van financiën is een randvoorwaarde voor Stichting D0k16 om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Het is echter geenszins het doel van de organisatie.

Het bestuur en de medewerkers van de stichting kunnen vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting, maar ontvangen geen financiële beloning voor hun  tijd en/of inzet.

RSIN nummer: 8565.93.369

Winkelwagen